آخرین اخبار

کارگزاران سی اف دی ​ تامین مالی میزانسن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که در زیر بدهی ارشد اما بالاتر از سهام عادی در یک ساختار سرمایه قرار دارد. از اشکوب کوتاه تامین مالی است که معمولا به عنوان بدهی تابع ساختار, شرایط تامین مالی اشکوب کوتاه و بدهی اشکوب کوتاه اغلب به جای یکدیگر استفاده. هر دو اصطلاح اغلب به تامین مالی مزه و بدهی مزه کوتاه می شوند. با توجه به مشخصات خطر نیم اشکوب تامین مالی, وام دهندگان نیاز به بازگشت بالاتر از وام دهندگان ارشد و بازگشت پایین تر از سرمایه گذاران سهام. وام دهندگان از طریق ترکیبی از پرداخت سود و مشارکت در حقوق صاحبان سهام به این مهم دست می یابند. 22 رهبران جهانی در خرید در حال حاضر, پرداخت بعد کل بندهای توافق نامه: با احتیاط رسیدگی کنید برنامه های بازار سهام: نکاتی برای ساخت یک بستر تجاری گام به گام کیف پول الکترونیکی است? پیش بینی های ترون تأثیر نوسانات قیمت نفت و طلا در بازار سهام در آفریقای جنوبی: سرریزهای نوسانات و پیامدهای سیاست مالی

(1)  2  3  4  5  6  7